raad van bestuur

Naam

Functie

Hugo Goossens

Voorzitter

Guy Van De Casserie

Ondervoorzitter

Gino Rossaer

Secretaris

Sandra Van Hove

Penningmeester

Guy Mannens

Lid

Danny Van Hoey

Lid

Johan Koppen

Lid

dagelijks bestuur

Naam

Functie

Gino Rossaer

Voorzitter

Sandra Van Hove

Penningmeester

Guy Mannens

Sportief Manager

Marc Pieters

Operationeel Manager

Danny Van Hoey

Commercieel Manager

Wim Peeters

Jeugdcoördinatie

Jimmy Goossens

Jeugdcoördinatie

Stephanie Deruyte

G.C.