We willen als jeugdopleiding alle ouders kennen en hen betrekken bij wat er gebeurt binnen de jeugdwerking van Avanti Stekene. We willen meer zijn dan gewoon de plaats waar u uw kinderen afzet voor een training of wedstrijd. Door een sterkere ouderparticipatie hopen we op een betere band tussen club, ouders en spelers, een betere informatiedoorstroming van de club naar de ouders en omgekeerd, inspraak van de ouders in de activiteiten die worden georganiseerd… kortom, een verbetering van de jeugdopleiding van je zoon of dochter.

Het is de bedoeling om per seizoen een vijftal keer samen te komen. De streefdoelen :

  • de communicatie tussen de club en de ouders verbeteren
  • de betrokkenheid van de ouders met de club vergroten
  • de organisatie van evenementen ten voordele van de jeugdwerking
  • klankbord voor voorstellen van het jeugdbestuur.

We trachten voor deze ouderraad zoveel mogelijk leeftijden te laten deelnemen zodat we een brede vertegenwoordiging hebben.

De vergaderingen zullen inhoudelijk voorbereid worden door de verantwoordelijke van de ouderraad op basis van de inbreng van de ouders. Het is niet de bedoeling dat de ouderraad gebruikt wordt als klachtenbureau voor sportieve zaken. Het doel is dat we door middel van constructieve gesprekken en inbreng de werking van de club waar onze kinderen spelen, structureel kunnen helpen verbeteren.

Ben jij ook kandidaat ? Mail naar: ouderraad@avantistekene.be met je naam, welke ploeg je wilt vertegenwoordigen en je E-mail adres en GSM-nummer.

Hartelijk dank voor je engagement!

Het jeugdbestuur
AVANTI STEKENE