Verlenging geldigheid oude drankkaarten

Aan de hele Avanti familie,

Vorige week hebben we bekend gemaakt dat de oude drankkaarten maar
t.e.m. 18/12/2022 aanvaard zullen worden.
Gezien we er o.a. geen rekening mee hadden gehouden dat er op
17/12/2022 geen jeugdwedstrijden meer plaatsvinden, is deze termijn
echter te kort. Ook de feedback van ouders en supporters dat er nog
tamelijk wat oude kaarten in omloop zouden zijn, was zeker nuttig.
Daarom hebben we beslist om de termijn te herbekijken en gaan we ook
een omwisselsysteem voor de oude kaarten uitdokteren.
We komen hier zo snel mogelijk op terug en zullen via de diverse
kanalen communiceren. Tot zolang blijven zowel de oude als nieuwe
kaarten geldig.

Met vriendelijke groeten
Gino Rossaer
Voorzitter
Avanti Stekene