Het is deze dagen al slecht nieuws wat de klok slaat, maar niet voor onze club! Zopas bevestigde Voetbal Vlaanderen het uitstekende rapport van onze club. Avanti Stekene behaalt twee sterren op de provinciale audit. Dit betekent dat we vanaf komend seizoen 2021-2022 provinciaal voetbal kunnen aanbieden in onze jeugdreeksen.

Zoals jullie weten werd onze club in het najaar 2020 grondig doorgelicht door het auditbureau Double Pass op alle mogelijke gebieden: visie, beleid, accommodatie, sportief, financieel en nog veel meer. Hiervoor werden achter en voor de schermen de laatste maanden bergen werk verzet. Allereerst willen we dan ook iedereen enorm bedanken die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen. Bovenal onze TVJO, Wim Marin, die het grootste werk heeft verzet. Maar ook aan het jeugdbestuur en hoofdbestuur. En alle trainers en teammanagers die onze clubwaarden en visie uitdragen op en naast het veld. Enkel door de gezamenlijke inspanning van iedereen zijn we erin geslaagd een schitterend resultaat te behalen!

Dit uitstekende resultaat zorgt ervoor dat we voor het eerst in ons bestaan, naast het gewestelijk voetbal, ook provinciaal voetbal kunnen aanbieden. Zo kunnen we iedereen een voetbaluitdaging aanbieden op het meest passende niveau. De steile opmars die we de afgelopen jaren met onze jeugdwerking hebben ingezet werpt duidelijk zijn vruchten af en viel ook bij Voetbal Vlaanderen in de smaak. Niet alleen is er een enorme toename en interesse van spelers in en rond Stekene, maar ook de investering in materiaal en vooral onze nieuwe accommodatie zorgen ervoor dat Avanti Stekene een referentieclub binnen de ruime regio is geworden . Op drie jaar tijd kennen we bijna een verdubbeling van het aantal spelers en hebben we een zeer getalenteerde en gediplomeerde trainersstaf verzameld. Dat onze jeugdspelers, ouders en vrijwilligers dit weten te waarderen blijkt uit de vele complimenten die we geregeld van jullie ontvangen. We are Avanti!

Is het behalen van dit uitstekende auditrapport een eindpunt? Nee, wij blijven streven naar verdere progressie. Het werk voor onze jeugdopleiding begint nu pas echt. Provinciaal jeugdvoetbal, opgelet, hier komt Avanti!

Avanti, de weg vooruit!

Leave a comment